سبد خرید

سبد خرید شما خالیست

کیفیت محصولات

Rotabroach runs an extensive quality program, using state-of-the-art technology and testing equipment and are ISO 9001 certified

link up

sheffield

صفحه اصلیتکنولوژی برش هوشمند

تکنولوژی برش هوشمند

مهندسین Raptor فناوری جدیدی را طراحی کرده و در قالب پانلی هوشمند در اختیار شما مشتریان محترم قرار داده اند تا در هر برش دستگاه دریل مگنت شما به بهترین وجه ممکن عمل کند. چراغی بر روی پانل دستگاه تعبیه شده که به کمک آن می توان تشخیص داد فشار وارد شده به دستگاه در حد نرمال است یا خیر.

چنانچه این فشار از حد مجاز و تعریف شده برای دستگاه بیشتر باشد، عواقبی را در پی خواهد داشت که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره داشت: درست کار نکردن دستگاه، فرسایش زودتر از موعد معمول اجزای دستگاه آسیب دیدن گردبر.  نحوه عملکرد برش هوشمند بدین شرح است:

شما می توانید از روی چراغ کنترل فشار تعبیه شده بر روی پانل دستگاه دریل مگنت خود دریابید که روش کاکرد شما با دستگاه صحیح است یا خیر. در ادامه وضعیت های مختلف این چراغ و مفاهیم آن به تفصیل توضیح داده شده است. رنگ سبز: دستگاه به خوبی کار می کند و پارامترهای عملیاتی کاملاً متناسب با استانداردهای تعریف شده شده برای دستگاه می باشد.

اگر دستگاه خود را همواره به همین منوال مورد استفاده قرار دهید، عمر دستگاه و گردبرها افزایش خواهد یافت. رنگ نارنجی: در صورتی که چراغ کنترل فشار به رنگ نارنجی در آید، بدین معناست که فشار وارد آمده به دستگاه بیشتر از حد مجاز است. در این حالت می بایست فشار وارده را کاهش دهید تا چراغ کنترل فشار  بار دیگر سبز رنگ شود.

در غیر این صورت قطعات داخلی دستگاه و گردبرها فرسوده خواهند شد. رنگ قرمز: چنانچه فشار اعمال شده بر دستگاه بیش از پیش افزایش یابد چراغ کنترل از رنگ نارنجی به قرمز تغییر خواهد یافت. در چنین حالتی موتور دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود تا از وارد آمدن خسارات و آسیب های بیشتر به دستگاه ممانعت به عمل آید. دستگاه به مدت 5 ثانیه در این حالت باقی می ماند، پس از آن انل ریست شده و دستگاه برای استفاده مجدد آماده خواهد بود.