سبد خرید

سبد خرید شما خالیست

کیفیت محصولات

Rotabroach runs an extensive quality program, using state-of-the-art technology and testing equipment and are ISO 9001 certified

link up

sheffield

صفحه اصلیاطلاعات فنیعیب یابی

عیب یابی

در ادامه لیستی تهیه کرده ایم که با کمک آن می توانید به رفع مشکلاتی بپردازید که ممکن است به هنگام کار با دستگاه های Raptor با آنها مواجه شوید.

 • پایۀ مگنت آن طور که باید و شاید ثابت نمی شود.
 • در همان ابتدای فرآیند برش، گردبر از محل علامتگذاری شده خارج می شود.
 • فشاری که می بایست به دستگاه وارد کنید، بیش از حد معمول است.
 • شکستن بیش از حد گردبر
 • فرسایش بیش از حد گردبر

 

پایۀ مگنت آن طور که باید و شاید ثابت نمی شود.

 1. ممکن است ماده ای که با آن سر وکار دارید، بیش از حد باریک بوده و نمی تواند پایه مگنت را ثابت نگه دارد.

 در چنین حالتی می توانید در محل اتصال پایه مگنت و سطح کارتان یک تکه فلز بگذارید یا با دست پایه مگنت را به سطح کار چفت کنید (بچسبانید).

2. تجمع یافتن براده و خاک در زیر مگنت.          مگنت را تمیز کنید.

3. ایراد داشتن سطح تماس مگنت با سطح کار.       بیشتر دقت کنید، عیب و نقص ایجاد شده بر روی سطح را برطرف کنید.

4. در هنگام دریل کاری جریان برق کافی به مگنت نمی رسد.      منبع انرژی و خروجی جریان برق را چک کنید.

در همان ابتدای فرآیند برش، گردبر از محل علامتگذاری شده خارج می شود.

 1. پایۀ مگنت ثابت نیست.        در چنین حالتی می بایست به بررسی عللی بپردازید که در بالا به آن اشاره شد و نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
 2. میلۀ بوش کهنه و فرسوده شده و یا از محل خود خارج شده است.        میلۀ بوش را عوض کنید.
 3. فشار اعمال شده در ابتدای فرآیند برش بیش از حد می باشد.         در ابتدا فشار کمی اعمال کنید تا بر روی سطح شیاری ایجاد شود، و از این شیار به عنوان یک تثبیت کننده بهره ببرید.
 4.  گردبر فرسوده شده، یا لبه هایش پریده یا به خوبی تیز نشده است.        گردبر را عوض کرده یا مجدداً تیز نمایید.
 5. علامتی که گذاشته اید مناسب نیست، فنر پین راهنما ضعیف است، پین راهنما بر روی علامتی که گذاشته اید متمررکز نشده است.        یک علامت بهتر بگذارید یا قطعات فرسوده را تعویض نمایید.
 6. پین راهنما کهنه و فرسوده یا خمیده شده است. سوراخ پین راهنما فرسوده شده است.       قطعه یا قطعات فرسوده را تعویض نمایید.

فشاری که می بایست به دستگاه وارد کنید، بیش از حد معمول است.

 1. گردبر خوب تیز نشده یا لبه های آن پریده و فرسوده شده است.       گردبر را عوض کرده یا مجدداً تیز نمایید.
 2. این امکان وجود دارد که بر روی براده های انباشته شده بر روی سطح کار فشار می آورید.        سطح کار را تمیز کنید. توجه داشته باشید که برش بر روی براده ها انجام نشود.
 3. قلاب های تنظیم کنندۀ پیچ تنظیم نیستند یا روغنکاری نشده اند.         قلاب ها را روغنکاری کرده، پیچ ها را تنظیم کنید.
 4. تجمع یافتن براده در داخل گردبر        گردبر را تمیز کنید.

شکستن بیش از حد گردبر

 1. تجمع یافتن براده و خاک در زیر گردبر         گردبر را درآورده، کاملاً تمیز کنید و به جای خود بازگردانید.
 2. گردبر فرسوده شده یا به خوبی تیز نشده است.         همیشه یک گردبر نو در دسترس داشته باشید تا فرم هندسی دندانه های گردبر خود را با آن مقایسه کنید و اطمینان یابید گردبر شما در وضعیت مطلوبی قرار دارد. چنانچه گردبر نو در اختیار ندارید، می توانید از برگه راهنمای دستگاه استفاده کنید.
 3. از جا در آمدن گردبر          دلایل و طریقۀ برطرف کردن این مشکل پیش تر شرح داده شد.
 4. قسمت های غیر ریلی نیاز به تنظیم شدن دارند.        این بخش ها را سفت و محکم کنید.
 5. گردبر درست و محکم به میله (آربور) وصل نشده است.       گردبر را مجدداً سفت کنید.
 6. استفادۀ نادرست از روغن روان کننده یا به کار رفتن روغن های نامرغوب و بی کیفیت.         میله (آربور) را با یک روغن روان کننده با ویسکوزیتۀ پایین پر کنید و مطمئن شوید جایی که پین راهنما فشرده می شود، روغن در داخل گردبر تزریق می شود. حتی مقدار کمی از روغن روان کننده هم می تواند بسیار مؤثر باشد.

فرسایش بیش از حد گردبر

 1. مشکلات و راه حل هایی که پیش تر به آن اشاره شد را از نظر بگذرانید.
 2. گردبر به درستی تیز نشده باشد.         در چنین حالتی می بایست با استفاده از یک گردبر نو یا برگۀ راهنمای گردبر از مناسب بودن فرم هندسی دندانه های گردبر خود اطمینان یابید.
 3. فشار برش کافی نیست یا با یک نرخ یکنواخت اعمال نمی شد.        فشار اعمال شده بر دستگاه می بایست یکنواخت و کافی باشد. با رعایت این نکات می توانید فرآیند برش را با یک سرعت بهینه انجام دهید.