سبد خرید

سبد خرید شما خالیست

کیفیت محصولات

Rotabroach runs an extensive quality program, using state-of-the-art technology and testing equipment and are ISO 9001 certified

link up

sheffield

صفحه اصلیاطلاعات فنیسرعت، متریال، سایز

سرعت، متریال، سایز

جدول انتخاب سرعت 

اطلاعات آورده شده در جدول زیر مرجعی است که با بهره گیری از آن می توانید شرایط اولیۀ کار با دستگاه را مشخص کنید. با این حال نمی توانید تنها به این جدول اکتفا کنید، مدیر اجرایی پروژه این مسئولیت را بر عهده دارد که با انجام محاسبات لازم شرایط عملیاتی مناسب را تعیین نماید.

 

جنس سطح برش

سرعت برش

(متر بر دقیقه)

ارتباط قطر گرد بر/ جنس سطح برش/ دور بر دقیقه

13

14

18

22

30

50

65

 

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

آلومینیوم

60

90

1469

2203

1364

2046

1061

1591

868

1302

637

955

382

573

294

441

برنج و برنز

40

50

979

1224

909

1137

707

884

579

723

424

530

255

318

196

245

آهن «نرم»

30

50

734

1224

682

1137

530

884

434

723

318

530

191

318

147

245

آهن «سخت»

15

21

367

514

341

477

265

371

217

304

159

223

95

134

73

103

آهن «چکش خور»

15

30

367

734

341

682

265

530

217

434

159

318

95

191

73

147

استیل «نرم»

24

30

588

734

546

682

424

530

347

434

255

318

153

191

118

147

استیل «با خاصیت کششی بالا»

3

5

73

122

68

114

53

88

43

72

32

53

19

32

15

24

استیل  ضد زنگ «اتومات»

15

18

367

441

341

409

265

318

217

260

159

191

95

115

73

88

استیل ضد زنگ «مقاوم در برابر حرارت»

6

13

26

318

136

296

106

230

87

188

64

138

38

83

29

64